Produktion

Den höga kvaliteten i produktionen är baserad på en gedigen erfarenhet av branschen och ett ständigt utvecklingsarbete. Personalens traditionella snickarkunskap stöder den långt automatiserade produktionen. 

Alla våra produkter tillverkas av högklassigt inhemskt virke. Virket som används sorteras fram och sågas enkom för oss. Konstruktionen och måtten av våra FIN- och EUR-pallar uppfyller nödvändiga standarder och vi tillverkar också våra andra produkter med samma precision. 

En effektiv produktion tillsammans med en tillräcklig lagerkapacitet säkrar vår funktionsförmåga. De vanligaste pallstorlekarna har vi i lager och du får även skräddarsydda pallar snabbt levererade.