Saarset Oy:llä on joidenkin asiakkaidensa kanssa kokonaisvaltaiset lavapalvelusopimukset. Samaan aikaa kun Saarset varmistaa että asiakkaan tuotannolla on aina tarvittavat lavat käytössään, asiakkaalle kertyneet käytetyt kuormalavat palautuvat Saarsetin tuotantolaitokselle. Ympäristöä ei rasiteta tarpeettomasti käytettyjen kuormalavojen kuljettamisella ympäri Suomea..

Osa käytetyistä kuormalavoista on uudelleen käyttökelpoisia, valtaosan päätyessä biopolttoaineeksi.

Voit tiedustella näitä  käytettyjä kuormalavoja ottamalla meihin yhteyttä.