Del Benämning Tjocklek Bredd Längd St.
1 Bottenbräda 19 100 1000 3
2 Däcksbräda 19 100 1000 5
3 Regelbräda 19 100 1000 3
4 Mittenkloss 75 100 90 9

Begär en erbjudande