Del Benämning Tjocklek Bredd Längd St.
1 Bottenbräda 19 75 600 3
2 Däcksbräda 16 100 800 4
3 Regelbräda 19 75 600 3
4 Mittenkloss 75 75 75 6
 

Begär en erbjudande

Del Benämning Tjocklek Bredd Längd St.
1 Bottenbräda 19 75 600 3
2 Däcksbräda 16/19 100 600 5
3 Regelbräda 19 75 800 2
4 Mittenkloss 75 75 75 6
 

Begär en erbjudande

Del Benämning Tjocklek Bredd Längd St.
1 Bottenbräda 19 75 600 3
2 Däcksbräda 16 100 800 5
3 Regelbräda 19 75 600 3
4 Mittenkloss 75 75 75 6

Begär en erbjudande