Del Benämning Tjocklek Bredd Längd St.
1 Bottenbräda 19 100 1200 3
2 Däcksbräda 19 100 1200 5
3 Regelbräda 19 100 1200 3
4 Mittenkloss 75 100 100 9

Begär en erbjudande