Pallvis med tillförlitlig betjäning

Företaget

Saarset Oy tillverkar lastpallar med flera årtiondens erfarenhet. Som ett av de första företagen inom branschen går vi fortfarande i frontlinjen såväl gällande produkterna som att utveckla produktionen. 

Vår verksamhetsställe ligger i Masku i Turku Region. 

Vår omfattande kundkrets sträcker sig från internationella koncerner till lokala aktörer och vi betjänar alla med samma tillförlitlighet och flexibilitet. Våra produkter har levererats till hemmarknaden men också inom hela Östersjöområdet. 

I kundbetjäningen satsar vi på att förstå våra kunders behov fort och göra samarbetet enkelt. All verksamhet styrs av ett väl specificerat verksamhetssystem. 

Produktion

Den höga kvaliteten i produktionen är baserad på en gedigen erfarenhet av branschen och ett ständigt utvecklingsarbete. Personalens traditionella snickarkunskap stöder den långt automatiserade produktionen. 

Alla våra produkter tillverkas av högklassigt inhemskt virke. Virket som används sorteras fram och sågas enkom för oss. Konstruktionen och måtten av våra FIN- och EUR-pallar uppfyller nödvändiga standarder och vi tillverkar också våra andra produkter med samma precision. 

En effektiv produktion tillsammans med en tillräcklig lagerkapacitet säkrar vår funktionsförmåga. De vanligaste pallstorlekarna har vi i lager och du får även skräddarsydda pallar snabbt levererade.