Del Benämning Tjocklek Bredd Längd St.
1 Bottenbräda 19 100 1200 3
2 Däcksbräda 16 100 1200 5
3 Regelbräda 19 100 800 3
4 Mittenkloss 75 100 90 9
 

Begär en erbjudande

Del Benämning Tjocklek Bredd Längd St.
1 Bottenbräda 19 100 1200 3
2 Däcksbräda 19 100 1200 6
3 Regelbräda 19 100 800 3
4 Mittenkloss 75 100 90 9

Begär en erbjudande