You are currently viewing Terveiset Saarset Oy:stä

Terveiset Saarset Oy:stä

Haasteet puutavaran hinnan kehityksessä jatkuvat ja seuraavan kvartaalin (Q3) raaka-ainehinnat ovat selvillä. Tästä johtuen joudumme nostamaan lopputuotteiden hintoja 1.7.2021 alkaen. Tuotantokulumme pysyvät ennallaan, joten korotus kohdistuu vain raaka-aineisiin.

Lomakausi lähestyy ja sahatavaran saatavuudessa tulee olemaan myös omia haasteita. 

Materiaalihintojen nousun syyt:

Kolme suurta haastetta nyt ja jatkossa ovat raaka-aineen hintakehitys, sahatavaran saatavuus ja luotettavat sahatoimitukset.

Raaka-aineen saatavuus ja edellä mainitut haasteet koskevat paitsi Suomen markkinoita myös kaikkia Euroopan tai jopa maailmanlaajuisia markkinoita.

Saarset Oy:n henkilökunnassa tapahtuu myös muutoksia:

Kimmo Salminen aloittaa 1.7.2021 uutena toimitusjohtajana,

Teemu Salonen (palaa lomalta 29.6) vastaa tuotannosta, tilauksista ja kuljetuksista.